ยามากาตะซาโอะ

ที่อยู่
〒990-2301,Yamagata Prefecture,Yamaga District, Zaoonsen
การเดินทาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาทีโดยรถบัสจากสถานี Yamagata
โฮมเพจ
http://www.zao-spa.or.jp/
ติดต่อสอบถาม
023-694-9328 (สมาคมการท่องเที่ยวซาโอะออนเซ็น)
หมายเหตุ